Μεγανήσι - Λοιπά πολυγωνικά
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2015-08-16
Last revision: 2015-08-17

Λοιπά πολυγωνικά δεδομένα, όπως π.χ. φρεάτια, δεξαμενές κ.λ.π.


Data and Resources

Services


Metadata