Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του οικισμού Ασσήρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιλαμβανεται το Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του οικισμού Ασσήρου.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα