Ιστορικό κέντρο Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2019-01-29
Τελευταία αναθεώρηση 2019-02-23

Γεωγραφικός προσδιορισμός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών, Ιστορικό Κέντρο (ΦΕΚ 567/Δ/79 και ΦΕΚ 411/Δ/89).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα