Γάμοι, γεννήσεις και θάνατοι

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Γάμοι, γεννήσεις ζώντων και θάνατοι στην Ελλάδα για τα έτη 2000 έως και 2007, κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και τόπο του συμβάντος


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα