Οικοδομικά τετράγωνα του Δήμου Καλαμαριάς

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων (ΟΤ) του Δήμου Καλαμαριάς. Τα περιεχόμενα πολύγωνα έχουν μοναδική αρίθμηση ανά ΟΤ στη μορφή 'αριθμός τομέα-αριθμός ΟΤ'.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα