Χάρτης Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται ο χάρτης του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας και η αποτύπωση του προσφυγικού οικισμού.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα