Ανοικτά Δεδομένα: Επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) διαθέτει πλέον ανοικτά δεδομένα για το σύνολο των επιχορηγήσεων που έχουν δοθεί σε αθλητικά σωματεία για όλη τη χώρα, από το 1990 μέχρι και το 2010!

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της δυνατότητας όλων μας να έχουμε γνώση στο πως διανέμονται οι επιχορηγήσεις για τον αθλητισμό.

Επίσης, προσφέρονται ανοικτά τα δεδομένα της απογραφής όλων των αθλητικών σωματείων, με στοιχεία για τον προϋπολογισμό τους, το πλήθος των αθλητών και διακρίσεων, καθώς και τα μητρώα των αδειοδοτημένων προπονητών για το έτος 2010.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δεδομένα από εδώ:

Τα  δεδομένα προσφέρονται σε μορφότυπο mdb (συμβατό με Microsoft Access) καθώς και σε μορφότυπο csv (αρχεία κειμένου), με την τεκμηρίωση των αντίστοιχων πινάκων.

Όμως η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων δεν αρκεί! Η πρόσβαση του πολίτη στην πληροφορία δεν περιορίζεται μόνο από τη διάθεση των πρωτογενών δεδομένων, αλλά περισσότερο, από το αν έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία ώστε νααναλύσει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που προσφέρουμε τα δεδομένα του geodata.gov.gr σε διαδραστικούς χάρτες, ώστε ο καθένας να μπορεί άμεσα να δει και να χρησιμοποιήσει τη γεωχωρική πληροφορία χωρίς να διαθέτει ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

Στη περίπτωση των δεδομένων της ΓΓΑ, έχουμε πληροφορία μεγάλου όγκου που πρακτικά απαιτεί την εισαγωγή της σε μια βάση δεδομένων, καθώς και εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις για την ανάλυση της.

Άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους περισσότερους πολίτες να επεξεργαστούν και να αναλύσουν την πληροφορία.

Για το σκοπό αυτό ετοιμάσαμε οπτικοποιήσεις για τα δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων, ώστε να μπορείτε να έχετε άμεσα εύκολα και απλά εργαλεία στη διάθεσή σας για την ανάλυση των δεδομένων. Για την ανάλυση χρησιμοποιήσαμε το Google Public Data Explorer, μια δωρεάν υπηρεσία της Google που επιτρέπει την οπτικοποίηση μεγάλων συλλογών δεδομένων και τη γραφική ανάλυσή τους με διάφορους τρόπους.

Μπορείτε να βρείτε την οπτικοποίηση των δεδομένων στο Google Public Data Explorer εδώ:

Με τα διαθέσιμα εργαλεία μπορείτε να αναλύσετε τις συλλογές δεδομένων,  με όποιο τρόπο θέλετε και να μοιραστείτε μεταξύ σας οπτικοποιήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως και να τις ενσωματώσετε σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Μερικά παραδείγματα:

Αν έχετε μια καλύτερη ιδέα για το πώς μπορούν να αναλυθούν τα δεδομένα ή αναπτύξετε μόνοι σας μια ενδιαφέρουσα οπτικοποίηση, επικοινωνήστε μαζί μας !