Βρέθηκαν 36 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Όρια Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: πολεοδομικά σχέδια land-use πολεοδομία

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).