Βρέθηκαν 39 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: ζώνες land-use

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).