Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: xls Ετικέτες: κάλυψη γης land-use

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).