Κτήρια Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος στη Γειτονιά του 4ου ΕΠΑΛ Αθηνών

Publication: 2019-05-23
Last revision: 2019-05-23

Δράση η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ) και αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για όλα τα κτήρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος στην γειτονιά του σχολείου μας.


Data and Resources

Services


Metadata