Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΛ: 1/100.000
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2016-01-17
Last revision: 2016-01-28

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδος που παράχθηκαν από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16.


Data and Resources

Services


Metadata