Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

  • Ορθοφωτογραφίες για το σύνολο της Ελλάδος

    Η διαδικτυακή υπηρεσία προσφέρει υπηρεσίες θέασης σε ορθοφωτογραφίες με GSD 50cm για το σύνολο της χώρας και πλήρως ορθοανηγμένες ορθοφωτογραφίες με GSD 20cm για αστικές /...