Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: dwg Ομάδες: Όρια Ετικέτες: ζώνες land-use

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).