Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Κλιματολογία - Μετεωρολογία - Ατμόσφαιρα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).