Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Όρια Ετικέτες: βάρη ζώνες land-use

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).