Βρέθηκαν 33 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Attribution 3.0 Ετικέτες: ζώνες Μορφότυποι: shapefile Ομάδες: Όρια Οργανισμοί: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).