Ζώνες Προστασίας Εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2016-10-20
Τελευταία αναθεώρηση 2016-11-15

Δεν υπάρχει περιγραφή

Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα