Ταχυδρομικοί κώδικες στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2021-02-09
Τελευταία αναθεώρηση 2021-02-09

Έκδοση beta_v1. Πληροφοριακό αρχείο με τους τομείς Ταχυδρομικών Κωδικών στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα πληροφορία δεν αποτελεί πιστοποίηση ορθότητας και εγκυρότητας των ΤΚ και έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Σημειώνουμε ότι ο Κατάλογος Ταχυδρομικών Κωδικών είναι αρμοδιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα