Παράκτιες Υδάτινες Επιφάνειες

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται τα όρια των Παράκτιων Υδάτινων Επιφανειών της Ελλάδας. Τα παράκτια ύδατα αποτελούν τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά, της ξηράς, μιας γραμμής κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα