Όρια Οικισμών (Προ-Καποδιστριακοί Δήμοι)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Τα όρια των Οικισμών της χώρας για την οργάνωση των Δήμων όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα