Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Απογραφικά στοιχεία σχετικά με τον οικονομικά ενεργό και μη ενεργό πληθυσμό της χώρας κατά φύλλο και ομάδες ηλικιών για τις απογραφές της ΕΣΥΕ των ετών 1991 και 2001


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα