Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Υμηττού

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Υμηττού όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 144Δ/90. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα