Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Νέας Σμύρνης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Νέας Σμύρνης όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 520Δ/87. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα