Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Βουλιαγμένης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Βουλιαγμένης όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 1129Δ/97. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα