Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίου Στεφάνου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίου Στεφάνου όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 561Δ/95. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα