Βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: shapefile Ετικέτες: απογραφή

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).