Διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου εντός του νομού Έβρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη (μόνο στο τμήμα που βρίσκεται εντός του νομού Εβρου) και στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Κήποι.Η διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 421/Β/2004 και τροποποιήθηκε μερικώς με το ΦΕΚ 151/Β/2007.Η διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Κήποι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 367/Β/2004 και τροποποιήθηκε μερικώς με τα ΦΕΚ 767/Β/2005, 829/Β/2005 και 1211/Β/2005


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα