Όρια Γειτονιών Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2019-03-01
Τελευταία αναθεώρηση 2019-04-02

Όρια της οικιστικής διάρθρωσης του Δήμου Αθηναίων στις δημοτικές γειτονιές σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 80Δ/1988)


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα