Όρια Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση: 2018-12-04
Τελευταία αναθεώρηση 2019-04-02

Όρια της οικιστικής διάρθρωσης του Δήμου Αθηναίων στις επτά δημοτικές κοινότητες σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 80Δ/1988)


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα